Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Thorgrens nergård

Gården kom i familjen Thorgrens ägo genom att nuvarande ägarens farfar, Johan Thorgren (född 1856 i Sundbo), den 16 december 1883 gifte sig med dottern på gården, Matilda Hedman (född 1856 och dotter till Stina Cajsa Persdotter född 1814 i Ramnäs i hennes andra äktenskap med Anders Hedman född 1819 i Norberg), och köpte då gården.

Johan och Matilda fick sju barn; Anders Albin född 1879, Johan Alfred född 1884, Per Alrik född 1885, Matilda född 1887, Karl Algot född 1892, Alma Wilhelmina född 1893 och Anna Margareta född 1897.

Den 31 juli 1904 avled Matilda Hedman av lungsot.

Yngste sonen Karl Algot Thorgren var den som övertog gården, oklart när, men Johan gick ur tiden 17 november 1937.

Algot gifte sig 1929 med Sigrid Teresia Östman född 1898 i Riddarhyttan. Sigrid hade kommit till gården för att tjäna som piga. Algot och Sigrid fick barnen Märta född 1930 och Karl Rune född 1938. Sigrid hade även sedan tidigare en dotter, Rut född 1919.

På gården bodde även drängen Karl August Andersson född 1885 i Gunnilbo.

År 1940 innefattade gården enligt det årets utgåva av “Gods och gårdar” 35 hektar, varav 13 åker, 21 skog, 1 ängsmark. En ekonomibyggnad (oklart vilken, kanske menar man den numera rivna ladugården?) hade uppförts 1920 av Algot.

De hade år 1940 två hästar, nio kor, 1-2 ungdjur, 2-3 svin och cirkja 15 höns.

På tomten finns ett mycket gammalt härbre i timmer, troligen från 1700-talet (som lär vara K-märkt), samt snickarbod med jordkällare och vedbod under.

Under 1950-talet byggdes huset ut något och bland annat badrum installerades.

Algot och Sigrid bodde kvar på gården fram till cirka 1976, då de flyttade in till Västanfors.

De hade då fortsatt att bedriva ett mindre jordbruk fram till någon gång på 1960-talet/början av 1970-talet. 1977 flyttade Rune, med dåvarande fru Birgitta Thorgren och deras tre barn, Mikael född 1961, Anneli född 1967 och Ann-Marie född 70, till Åvestbo och övertog gården.

Åker och ängsmark hade sålts av från gården under 1960-talet, men skogen om 18 hektar finns kvar i familjens ägo. Rune påbörjade då bygget av deras nya bostad med timmer som han noga valt ut och själv avverkat från den egna skogen och som timrades i Rättvik. Huset om 110 kvadratmeter stod klart 1980 och står på en gjuten grundplatta. Taket är klätt med tvåkupigt betongtegel. Initialt värmdes huset upp med olja, som därefter avvecklades och värmdes upp med ved och el. Sedan 2016 värms huset upp med bergvärme. Under tiden för byggnationen bodde familjen kvar i den gamla stugan, byggd 1795, som därefter såldes och monterades ner och fraktades till Runn utanför Falun, där det skulle uppföras som sommarstuga. Garaget i timmer är byggt något år efter huset. Tomten är på 2011 kvadratmeter..

År 1989 gifte Rune om sig med Christina (född Svensson 1955) i Västra Djupkärra och de fick år 1994 sonen Albin.