Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Om oss

Byalaget är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund och Länsbygderådet som är heltäckande inom landet. Byalaget bildades den 20 mars 1985.

Invigningen av Åvestbogården skedde den 4 april 2009 med pompa och ståt, där vårt kommunalråd, Stig Henriksson, deltog och höll invigningstalet tillsammans med ordförande, Helen Fahlin.

Sedan dess pågår hela tiden arbeten med att förbättra och rusta upp både utemiljö, loge och svinhus. Till detta har vi fått hjälp/bidrag av Leader Bergslagen som vi är mycket tacksamma för.

Vi har också kurser inom byalaget och har ett mycket gott samarbete med ABF.

Åvestbo Byalags tankar inför framtiden är att fortsätta det påbörjade arbetet med att verka för en härlig och levande landsbygd.

Följ gärna våra aktiviteter och vår verksamhet på hemsidan, och kom gärna med idéer inför framtiden.

Med önskan om fortsatta härliga byalagsår framöver.

Helen Fahlin
Ordförande