Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Dammen

Gården Dammen har fått sitt namn av att dämmet (fördämningen) till Åvestbo hytta och sågverk som låg i närheten av gården. Gården nämns i lagaskifte 1845. Den äldre mangårdsbyggnaden uppfördes under 1800-talets första del och är en tvåvånings enkelstuga. En loftbod från år 1800 och ett magasin från 1874 finns kvar på gården. De flesta byggnader är uppförda av timmer.

Axel och Anna-Sofia Lundkvist köpte gården 1894 av Anna-Sofias far Erik Larsson. Axel och Anna-Sofia fick döttrarna Anna, Edit och Hilda. Anna flyttade till Falun, men dog i spanska sjukan. Edit och Hilda kallades för Dammjäntorna. Axel Lundkvist dog 1926 och 1934 flyttade Anna-Sofia med Edit och Hilda till den närliggande stugan Granliden, som numera ägs av Arne Eriksson.

1933 köptes gården av Karl-Arvid Östling som var gift med Elin Augusta Segerström. De fick dottern Ingrid Augusta. Östling renoverade mangårdsbyggnaden och byggde den nuvarande ladugården 1936.

Heribert och Judit Kättström köpte gården 1945 för att i egen regi driva lantbruk med bland annat mjölkkor. Familjen kom från Donnmora mellan Färna och Hed, där de arrenderade ett jordbruk. Heribert var från Haraker och hans fru Judit Johansson var från Irsta utanför Västerås. Innan de kom till Donnmora hade de också bott i Solmyra och innan dess i Haraker där deras fyra pojkar Henry, Ingemar, Holger och Börje var födda. När Heribert och Judit blev till åren komna valde de att låta yngste sonen Börje köpa och ta över ansvaret för gården 1962. 1964 köpte Börje in Middagsberget som tidigare ägdes av Sahlström från Vallen.

Holger och Siri Kättström, född Boström från Vallen, köpte gården 1972 av Holgers bror Börje Kättström. Börje led av svår diabetes och blev sedermera synskadad och kunde därför inte fortsätta bruka gården. Holger och Siri hade ungtjurar och grisar till uppfödning. Djuren slaktades vid Bengt Larssons slakteri i Åvestbo. Siri och Holger bodde i grannbyn Onsjö fram till 1978 då de byggde ett nytt bostadshus på gården Dammen. Det nya huset är ett och ett halvt plans hus med tillhörande garage. Huset är byggt där den äldre ladugården tidigare låg. 1981 köpte Holger och Siri skog av hemvärnsgården. En eldsvåda härjade i det äldre mangårdsbyggnaden 1982. Man lyckades rädda timmerstommen och ytterskiktet så att huset kunde renoveras.

1990 övertog syskonen Lena och Kjell Kättström Dammen av föräldrarna. Idag bor Lena Kättström med make Martin Lardén och dottern Bodil i bostadshuset från 1978. I den gamla mangårdsbyggnaden, som 2017 byggdes ut till sin nuvarande form, bor Kjells son Jimmy Kättström med sambo Lina Janols-Pilanen och deras son William.

Text: Lena Kättström