Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Kontakt/styrelse

 Du når oss via avestbo.byalag@outlook.com

Ordförande

Helen Fahlin

Ledamöter

Lars Ekegren
Camilla Ekdahl
Thomas Ålund
Marie Ekman
Bo Nilsson
Mats Lindgren

Suppleanter

Sofi Vester
Vakant

Revisorer

Jimmy Kättström
Lena Kättström
Bertil Eriksson

Valberedning

Martin Lardén
Mats Lindgren

Vaktmästare

Mats Lindgren
Thomas Ålund
Kjell Boström
Jan-Erik Eriksson

Webbansvarig

Lena Bylund
Hagabergsvägen 12, Fagersta
073-510 83 65
lenabylund82@gmail.com

Isnäsvägen 16, 737 91 Fagersta

avestbo.byalag@outlook.com

avestbo.byalag@outlook.com

Öppet enligt önskemål