Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Kontakt/styrelse

 Du når oss via avestbo.byalag@outlook.com

Ordförande

Helen Fahlin

Ledamöter

Lars Ekegren
Camilla Ekdahl
Thomas Ålund
Marie Ekman
Bo Nilsson
Mats Lindgren

Suppleanter

Mikael Baer
Magnus Eriksson

Vaktmästare

Mats Lindgren
Thomas Ålund
Kjell Boström
Jan-Erik Eriksson

Webbansvarig

Lena Bylund
Hagabergsvägen 12, Fagersta
073-510 83 65
lenabylund82@gmail.com

Isnäsvägen 16, 737 91 Fagersta

avestbo.byalag@outlook.com

avestbo.byalag@outlook.com

Öppet enligt önskemål