Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Oppgården

Oppgården eller Uppgårdarna som det kallas i gamla husförhörsprotokoll, det finns nämligen tre i Åvestbo, den ena är Petterssons ursprungsgården själva stamgården Nr 7, den andra är Bergholms nuvarande Månssons gård, samt ytterligare en gård. I det här avsnittet skall vi titta närmare på Petterssons då till arealen rätt stora Oppgård (92 Ha) och då först och främst från år 1900 till 2022.

Anders Pettersson F 1852 21/2 i Åvestbo ägde gården tillsammans med sin hustru Emma Karolin Johansson från Strömbacken F 1862 15/12. En av deras söner Per (Oppgårds Pelle) F 1891 2/5 tog över gården efter faderns död den 17 augusti 1924. Han gifte sig med Elsa Vallin F1898 29/10 och de fick två gossar Anders F1921 och Alfred F1924. Alfred och brodern startade under 40-talet en liten kiosk intilliggandes det stora tre våningar höga boningshuset, den drevs vidare efter det att Alfred tagit över gården efter deras far Per. Boningshuset byggdes på efter hand med en våning, de äldre fick bo kvar i huset på mellanvåningen och övervåningen.

Alfred Pettersson gifte sig med Märta Hindersson (F1924) blev sen kallad OppgårdsMärta och de fick sonen Per-Anders (F 1952), de jobbade som lantbrukare, men mot slutet så jobbade Märta även på Segerströms sågverk. De lade ner lantbruket på 90-talet efter det att Alfred fått en hjärtinfarkt, hans råd till Per-Anders var att ge dig aldrig in i detta med lantbruk, där finns ingen framtid, därefter sålde Alfred bort alla lantbruksmaskiner. Hustrun Märta bodde kvar i det stora huset efter Alfreds bortgång och hon blev kvar där ända till sin död 2006.

Per-Anders tog över gården och har efter hand sålt av åkermark till tomtmark nere vid Köpmanhamn han har även avverkat i skogen. Åkermarken har delvis legat i träda men vissa åkrar har arrenderats ut. Per-Anders och hans hustru Inga Monica har sönerna Anders och Andreas, från år 2021 så äger deras son Anders bostadshuset samt ladugård och kringliggande byggnader samt åkrarna nedanför gården, resterande mark ägs fortfarande av Per-Anders.

Text: Mats Lindgren