Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Nergården

Bondgård i Åvestbo med sju byggnader. Vid laga skifte 1845 fick detta 1/5 hemman kvarboenderätt. Manbyggnaden är en tvåvånings enkelstuga med stort trapphus, påbyggt på 1890-talet samt förstukvist/balkong på 1920-talet. Timmerstomme klädd med locklistpanel.

I vinkel står en ovanligt lång loftbod från 1792, uppförd i timmer, tidigare täckt med stjärntegel som användes under 1890-talet som handelsbod. Åt söder stod en ladugård byggd 1913-1914, stolprest med fähus i slaggskärv. Den revs 1995 efter att ha stått utan takbeklädnad. Vid bäcken står en bagarstuga/badhus uppförd på 1890-talet i loftbodsmodell. Grindstolparna är från 1850. År 2008 byggdes ett mindre stall.

Ägare genom åren:

1866 Eric Hedin/fastebrev.

1877 Carl Hedin/köp.

1901 änkan Alma Hedin f.Ålund/arvsskifte.

1908 Sonen Carl Hedin och mågen Erik Henrik Östholm /auktionsköp.

1909 C.J.Andersson/köp.

1909 Per Gustav Johansson/köp.

1924 Per Gustav Johansson och barn/arvsskifte.

1928 Gustav Reinhold Pettersson/köp.

1955 Arthur Pettersson/bouppteckning.

1986 Alf Larsson/gåvobrev.

1992 Roger Eriksson och Lennart Eliases/köp.

1993 Lars Bruun och Mari Hellquist/avstyckning 3,3 hektar.

Text: Lars Bruun