Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Gatgården

Gatgården har en lång historia som omnämns redan 1635 då Hans Larsson och hans hustru Anna Andersdotter verkade där (Carl Åkerberg), Delar av Gatgården styckades så småningom av till Övre Gatgården och sedan till Strömgården och Öströmsgården, i den här versionen kommer vi att inrikta oss på 1900-talet fram till dags datum och då på Stamgården Gatgården som även kallats Nedre Gatgården. Georg Eriksson ägde gården tidigt 1900 och sålde den 1928 till Emil Norman och hans hustru Hanna Charlotta Johansson.

Från boken Westanfors Fagersta – socken till stad tryckt 1943:

År 1943 sålde Normans Gatgården till Karl Hedin. Mitt under brinnande världskrig tog Karl Hedin initiativ till att bilda stiftelsen Västanfors Hemvärnsgård i februari 1943. Som grundplåt för denna stiftelse överlämnade Hedin ett gåvobrev på 25,000 kr, vilket belopp skulle användas för anskaffande av en övningsgård. Fagersta bruks Ab bidrog med 5000 kr till stiftelsen. För dessa belopp förvärvade stiftelsen egendomen Gatgården i Åvestbo.

För att driva gården så använde hemvärnet avkastningen som skogen genererade, man hyrde även ut bostadshuset som nu delvis byggts om invändigt till en större samlingslokal på nedre våning och ett stort rum på övre våningsplan. Gården fick även under 1956 agera som tillfällig skola efter att Åvestbo skola tidigare brunnit ner i januari samma år. Hemvärnsgården blev byns samlingslokal och föreningslokal och används än idag som vallokal för distriktet.

Senare på 1970-talet hyrde hemvärnet även ut den gamla logen som nu byggts om till dansbana komplett med en liten scen och en loge till musikerna, danserna drevs av idrottsklubben Fagersta södra som hade sin förankring/anknytning till byn. Danserna pågick från tidigt 70 tal till tidigt 80 tal och var väldigt populära, det är nog många Fagerstabor som gått o cyklat hela vägen ut till Åvestbo (eller framför allt hem) för att kunna vara med på dessa logdanser.

När logdanserna upphört så började det nystartade Åvestbo byalag (bildades mars 1985) att utnyttja hemvärnsgården, man hyrde ofta samlingslokalen men även logen då man hade olika arrangemang på agendan, allt från dans och sångkvällar till julmarknad.

Detta pågick ända fram tills det att Hemvärnet beslutade att sluta med sin uthyrning, man bestämde även att avyttra skogen som såldes till stamgården Dammen i Åvestbo. Hemvärnet äger fortfarande gården och de har kvar sin verksamhet där. Byalaget byggde sin egen bygdegård vid gamla kommunhemmet Backgården och flyttade över all sin verksamhet dit 9 april 2009.

Text & foto: Mats Lindgren