Åvestbo byalag Knapp 1 Knapp 2

avestbo.byalag@outlook.com

Övre gatgården

Mot slutet av 1700-talet delades den Övre gatgården upp i två gårdar, Öströmsgården och Strömgården av två bröder. Mycket har hänt sedan dess och idag är en av gårdarna en hundträningslokal.

Övre gatgården härstammar från en avsöndring av Gatgården dvs nuvarande Hemvärnsgården. Övre gatgården delades sedan upp i två gårdar nämligen Öströmsgården och Strömgården detta skedde år 1773, gårdarnas ägare var då Abraham Hansson Ström och hans yngre broder Hans Hansson Ström. Vi ska här titta närmare på Hans Hanssons Ströms gård nämligen Öströmsgården, nuvarande brukshundklubbens gård.

Följande skriver Carl Åkerberg i sina skrifter om Gatgården:

”Carin Olufsdotters sonson Hans Hansson Ström föddes i Åvestbo den 2 december 1748 och var yngre bror till Abram Ström. Hans Hansson Ström, vart gift den 19 oktober 1773 med Brita Larsdotter Buss från Onsjö, född där den 9 februari 1751. Med henne hade Hans Hansson Ström tolv barn; sex söner och sex döttrar. Barnens Mor Brita Buss dog den 21 januari 1810, varpå änklingen Hans Ström levde till den 25 april 1813. Egendomen var 7/64 hemman Åvestbo No 3. Hans Hansson Ströms barn satte ett Ö före Ström och kallade sig Öström. Några av dessa må här nämnas.

Katrina Öström, född i Åvestbo 16 januari 1815, dotter till kyrkvärden Hans Öström i Åvestbo och syster till häradsdomaren Hans Öström i Norbergsby samt kusin med riksdagsman Johan Öström. Katrina vart 18-årig gift den 26 april 1833 med Flå-Jans bror Per Jansson, född i Sundbo 1801 den 14 september och 13 år äldre än sin brud. Han blev bergsman och nämndeman i Åvestbo. Per Jansson dog den 19 december 1868 och fick åtta dagar efter sin död till måg Per Erik Forsling, så att begravning och bröllop måste ha skett samtidigt i gården. Per Janssons änka Katrina Öström levde till den 4 maj 1869.”

Under 1900-talet ägdes gården och drevs bland annat av Tor och Amanda Persson, den såldes av dem till Johan och Jenny Lundgren som även drev konsumbaren och Nya Hotellet i Västanfors på 1940-talet. Lundgren ägde gården tills början på 1960-talet då den såldes till Fagersta kommun. Kommunen lät sedan arrendera ut den till olika arrendatorer var av den sista var Sten Forsén med familj. På 1960-talet ville kommunen riva det äldre bostadshuset med bagarstuga som syns här på flygfotot, bollen gick till granngården och Axel Holmberg, de rev huset som sen sågades upp till ved…

Därefter hyrdes gården ut till Fagersta brukshundklubb. Under år 2012 lät klubben bygga upp en stor ny hundträningslokal inomhus (Fagersta hundcenter). I den vevan köpte man även loss gården från kommunen, nu har klubben en bra fungerande verksamhet året om och klubben har idag ca 230 medlemmar.

Text: Mats Lindgren