Om Byalaget

Från vänster Nils Tuominen, Bernt Eriksson, Ingvar Johansson, Emil Liljeqvist, Jan-Erik Eriksson, Torbjörn Holmberg, Helen Fahlin, Marie Ekman och Lena Eriksson.

 

Byalaget är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund och Länsbygderådet som är heltäckande inom landet.

Invigningen av Åvestbogården skedde den 4 april 2009 med pompa och ståt, där vårt kommunalråd, Stig Henriksson, deltog och höll invigningstalet tillsammans med ordförande, Helen Fahlin.

Sedan dess pågår hela tiden arbeten med att förbättra och rusta upp både utemiljö, loge och svinhus. Till detta har vi fått hjälp/bidrag av Leader Bergslagen som vi är mycket tacksamma för.

Vi har också kurser inom byalaget och har ett mycket gott samarbete med ABF.

Åvestbo Byalags tankar inför framtiden är att fortsätta det påbörjade arbetet med att verka för en härlig och levande landsbygd.

Följ gärna våra aktiviteter och vår verksamhet på hemsidan, och kom gärna med idéer inför framtiden.

Med önskan om fortsatta härliga byalagsår framöver.

Helen Fahlin
Ordförande

 

Åvestbo Byalag, styrelsen 2017

Styrelse    
Ordförande Helen Fahlin  
Kassör Lars Ekegren och
Bertil Eriksson
 
Sekreterare Marie Ekman  
Ordinarie ledamot Camilla Ekdahl
 
Ordinarie ledamot Bo Nilsson  
Ordinarie ledamot Ola Karlsson  
Ordinarie ledamot Thomas Ålund
 
Suppleant: Emil Liljeqvist  
Suppleant: Torgny Larsson  
     
Aktivitetskommitté    
Sammankallande Lotta Broström
 
     
Ungdomskommitté:    
Sammankallande Camilla Ekdahl  
     
Revisorer:    
  Inger Varjomaa  
  Clary Pettersson  
     
Suppleant Lena Kättström  
     
Valberedning    
  Eva-Maria Forsgren  
  Kjell Broström  
  Berit Storm