Här kan du lyssna på fyra låtar gjorda av Nils Tuominen, tillägnade Åvestbo Byalag.
Vill du köpa en kopia av dem så kan du kontakta:
Lena: 0223-530 18
Helen: 0223-532 73, 070-511 14 38