Förslag lämnas i Åvestbo byalags postlåda senast den 27 mars klockan 19.30. Lämna namn och varför personen ska få stipendiet.

/Styrelsen Åvestbo byalag