Nu finns bilder från firandet, med Fångarna i Åvestbo i spetsen, i bildarkivet!