Vi samarbetar med: Arbetarnas Bildningsförbund     ÅVESTBO BYALAG GENOMFÖR PROJEKT AKTIVITETSHUS FÖR BARN OCH UNGDOMAR VID ÅVESTBOGÅRDEN MED STÖD AV: Leader Bergslagen