Byalaget är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund och Länsbygderådet som är heltäckande inom landet. Invigningen av Åvestbogården skedde den 4 april 2009 med pompa och ståt, där vårt kommunalråd, Stig Henriksson, deltog och höll invigningstalet tillsammans med ordförande, Helen Fahlin. Sedan dess pågår hela tiden arbeten med att förbättra och rusta upp både utemiljö, loge och svinhus. Till detta har vi fått hjälp/bidrag av Leader Bergslagen som vi är mycket tacksamma för. Vi har också kurser inom byalaget och har ett mycket gott samarbete med ABF. Åvestbo Byalags tankar inför framtiden är att fortsätta det påbörjade arbetet med att verka för en härlig och levande landsbygd. Följ gärna våra aktiviteter och vår verksamhet på hemsidan, och kom gärna med idéer inför framtiden. Med önskan om fortsatta härliga byalagsår framöver. Helen Fahlin Ordförande  

Åvestbo Byalag, styrelsen 2017

Styrelse
Ordförande Helen Fahlin
Kassör Lena Eriksson
Sekreterare Marie Ekman
Ordinarie ledamot Camilla Ekdahl
Ordinarie ledamot Bo Nilsson
Ordinarie ledamot Ola Karlsson
Ordinarie ledamot Thomas Ålund
Suppleant: Emil Liljeqvist
Suppleant: Torgny Larsson
Aktivitetskommitté
Sammankallande Lotta Broström
Ungdomskommitté:
Sammankallande Camilla Ekdahl  
Revisorer:
Inger Varjomaa
Clary Pettersson
Suppleant Lena Kättström
Valberedning
Thomas Ålund
Kjell Broström
Berit Storm